...
✅ WEB- och WordPress -nyheter, teman, plugins. Här delar vi tips och bästa webbplatslösningar.

Hur man konverterar HTML till PDF i PHP

22

PDF (Portable Document Format) är ett filformat som inkluderar textformatering och bilder i en fast layout. PDF-filen är oberoende av applikationsprogramvara, hårdvara och operativsystem. Det betyder att du kan använda samma PDF i vilket operativsystem som helst.

När vi arbetar med PHP-applikationer vill vi ibland skapa PDF av HTML. Det kan vara en faktura, installationsguide, CV, etc. För att göra det dynamiskt måste vi generera PDF med HTML i farten.

I den här artikeln visar jag hur du konverterar HTML till PDF i PHP med hjälp av Dompdf-biblioteket.

Dompdf är ett open-source HTML till PDF-omvandlarbibliotek. Med hjälp av Dompdf kan du enkelt skapa PDF från rå HTML eller med HTML-fil.

Komma igång

För att komma igång måste du först installera Dompdf-biblioteket i din applikation. Jag rekommenderar att du använder Composer för installation av biblioteket.

Öppna terminalen i din projektkatalog och kör kommandot:

composer require dompdf/dompdf

När du har installerat ett bibliotek kan du inkludera Dompdf-miljön i ditt projekt med koden nedan.

<?php
require_once "vendor/autoload.php";
  
use DompdfDompdf;

Konvertera HTML till PDF i PHP

Koden som krävs för att generera PDF är enkel och okomplicerad. Som ett exempel, låt oss säga att du har en rå HTML som ska konverteras i PDF. Skapa en index.phpfil och lägg till skriv koden enligt följande.

<?php
require_once "vendor/autoload.php";
  
use DompdfDompdf;
 
// instantiate and use the dompdf class
$dompdf = new Dompdf();
$dompdf->loadHtml('<h1>hello world</h1>');
  
// (Optional) Setup the paper size and orientation
$dompdf->setPaper('A4', 'landscape');
  
// Render the HTML as PDF
$dompdf->render();
  
// Output the generated PDF to Browser
$dompdf->stream();

Här skickar vi en rå HTML till metoden loadHtml(). När vi kör den här filen kommer den att generera PDF och renderas i en webbläsare.

Vi kan också ge ett namn till PDF-filen som ska laddas ner.

$dompdf->stream('test.pdf');

Du lärde dig att skapa PDF från rå HTML. Låt oss nu se hur du skapar PDF med HTML-fil.

Det finns två sätt för det. På det första sättet hämtar vi innehållet från HTML-filen och skickar det till loadHtml()metoden. Ett annat sätt är att använda loadHtmlFile()funktionen och skicka HTML-filens sökväg till den.

Låt oss se båda vägarna en efter en.

Första metoden

$html = file_get_contents('test.html');
$dompdf->loadHtml($html);
 
// Render the HTML as PDF
$dompdf->render();
 
// Output the generated PDF to Browser
$dompdf->stream();

Andra metoden

I den här metoden bör du först ställa in ‘chroot’ i katalogen där din HTML-fil finns. Om din HTML-fil finns i rotkatalogen använder du getcwd()metoden direkt. Du bör justera sökvägen enligt dina krav.

$dompdf->set_option('chroot', getcwd()); //assuming HTML file is in the root folder
$dompdf->loadHtmlFile('test.html');
 
// Render the HTML as PDF
$dompdf->render();
 
// Output the generated PDF to Browser
$dompdf->stream();

Spara den genererade PDF-filen

Alla ovanstående koder som vi har skrivit kommer att återge den genererade PDF-filen i en webbläsare. Om någon vill spara genererad PDF till en disk använder du koden enligt följande:

$dompdf->set_option('chroot', getcwd()); //assuming HTML file is in the root folder
$dompdf->loadHtmlFile('test.html');
 
// Render the HTML as PDF
$dompdf->render();
 
//Save to disk
$output = $dompdf->output();
file_put_contents("test.pdf", $output);

Det handlar om att konvertera HTML till PDF med hjälp av Dompdf-biblioteket. Jag skulle vilja höra dina tankar och förslag i kommentarsektionen nedan.

relaterade artiklar

Inspelningskälla: artisansweb.net

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Vi antar att du är ok med detta, men du kan välja bort det om du vill. Jag accepterar Fler detaljer