...
✅ WEB- och WordPress -nyheter, teman, plugins. Här delar vi tips och bästa webbplatslösningar.

Hur man lägger till murlayoutlayout i WordPress

11

Vill du lägga till en layout för murverk på WordPress-webbplatsen? Du har förmodligen sett murverket på de flesta webbplatser via Internet. Ett av exemplen som använder denna typ av rutnätlayout är Pinterest. I den här artikeln visar jag hur du lägger till en murstenslayout på din WordPress-webbplats.

Med murverk placeras våra HTML-element baserat på tillgängligt vertikalt utrymme. Det är användbart eftersom HTML-elementen skulle använda skärmen bäst. Dessutom ger det en bättre användarupplevelse på dina webbsidor.

WordPress kommer med få jQuery-plugins i sin kärna. Några av dem är jQuery, jQuery UI, imgareaselect, thickbox, etc. Den levereras också med det här inbyggda murade plugin-programmet. För att använda detta murverk kan du ange dess JS-fil från WordPress-kärnan till temat.

Om du är nyfiken på vägen för detta murverk JS så hittar du det på ‘/wp-include/js/masonry.min.js’.

Så utan vidare diskussion, låt oss ta en titt på hur man lägger till en murstenslayout i WordPress.

Enqueue Masonry JS File

När det gäller WordPress bör man inte inkludera JS-fil med scripttaggen direkt. Det är en dålig praxis för WordPress. WordPress ger sitt eget sätt att inkludera JS- och CSS-filer på webbplatsen. Du måste inkludera JS- och CSS-filer på samma sätt.

Öppna functions.phpfilen och placera nedanstående kod i den som lägger till JS-filerna på din webbplats.

add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'site_scripts' );
 
function site_scripts() {
    wp_enqueue_script('masonry');
    wp_enqueue_script( 'site-js', get_stylesheet_directory_uri(). '/js/script.js', array(), false, true );
}

Här har jag inkluderat ett murverk js från WordPress-kärnan med hjälp av uttalandet wp_enqueue_script('masonry');. Detta uttalande innehåller en JS-fil av murverk direkt i din WordPress-miljö. Jag inkluderade också en script.jsfil, där jag kommer att skriva koden för att ringa och initiera murverkets rutnät.

Murverk Grid Layout i WordPress

I det här skedet är vi klara med den grundläggande installation som krävs för integrering av murverk. Därefter måste vi lägga till markering för våra HTML-element i rutnätbehållaren. Använd nedanstående HTML för det.

<div class="grid">
    <div class="grid-item">
        <img src="<?php echo get_stylesheet_directory_uri().'/images/image-1.jpg'; ?>">
    </div>
    <div class="grid-item">
        <img src="<?php echo get_stylesheet_directory_uri().'/images/image-2.jpg'; ?>">
    </div>
    <div class="grid-item">
        <img src="<?php echo get_stylesheet_directory_uri().'/images/image-3.jpg'; ?>">
    </div>
    <div class="grid-item">
        <img src="<?php echo get_stylesheet_directory_uri().'/images/image-4.jpg'; ?>">
    </div>
    <div class="grid-item">
        <img src="<?php echo get_stylesheet_directory_uri().'/images/image-5.jpg'; ?>">
    </div>
</div>

I ovanstående kod lade jag till en huvudgitterbehållare och lindade bilderna inuti den. Jag lägger till en bild i varje behållare för rutnät.

Efter detta ställer du in bredden för rutnätobjekt med CSS-regeln nedan. Du kan ändra denna breddmatchning med ditt krav.

.grid-item { width: 400px; }

Slutligen måste vi initiera murverk med de metoder som tillhandahålls av ett murplugg. Öppna script.jsfilen och klistra in koden under den.

jQuery(function($) {
    // init Masonry
    var $grid = $('.grid').masonry({
        // options
        itemSelector: '.grid-item',
        columnWidth: 400
    });
    // layout Masonry after each image loads
    $grid.imagesLoaded().progress( function() {
        $grid.masonry('layout');
    });
});

Den slutliga utdata kommer att se ut som nedan skärmdump:

Hur man lägger till murlayoutlayout i WordPress

Det är allt! Det handlar om att lägga till en murstenslayout på din WordPress-webbplats. Prova det i ditt WordPress-projekt och dela dina tankar och förslag i kommentarsektionen nedan.

relaterade artiklar

Inspelningskälla: artisansweb.net

Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Vi antar att du är ok med detta, men du kan välja bort det om du vill. Jag accepterar Fler detaljer